MANAGEMENT VE VZTAHU K NÁJEMCŮM


Zakládáme si vysoce profesionálním přístupu k nájemcům, včetně vyváženého a neustále posilovaného tenat mixu spravovaných nemovitostí. Vedeme portfolio expandujících značek a aktivně vyhledáváme nové nájemce i mimo Českou republiku a CEE region.

Jsme si vědomi úzké vazby mezi výkonností centra nebo retail parku a obraty nájemců. A naopak – mezi kvalitou a pro-aktivním přístupem nájemců a celkové návštěvnosti nemovitosti. Proto nájemcům nabízíme široké spektrum služeb a podpory. A vlastníkovi garantujeme kvalitní realitní servis.

V rámci asset managementu směrem k nájemcům a výkonnosti retailové nemovitosti řešíme:

 • Vztah mezi klientem a nájemcem
 • Prvotní analýzu majetkové strategie
 • Správa databází
 • Dlouhodobý pronájem jednotek i krátkodobé pronájmy
 • Správa neobsazených prostor
 • S/C rozpočet, výkaznictví odchylek a vyúčtování
 • Prohlídky prostor
 • Úvěrový management
 • Legislativní poradenství
 • Poradenství v podnájemních kontraktech
 • Správa pojistných událostí

 


Další služby


Ke každému objektu přistupujeme s individuální péčí, kterou přenášíme na nájemce i koncové návštěvníky.

 • FINANČNÍ SPRÁVA ARAM
   

  Zajišťujeme veškerý pohyb peněz obchodních center a to transparentní a efektivní cestou, jak pro majitele, tak pro nájemce.

  Více
 • LEASING ARAM
   

  Proaktivně zařizujeme výběr a umístění prodejen k dosažení optimální rovnováhy pro zákazníka, nájemce i spotřebitele.

  Více
 • MANAGEMENT VE VZTAHU K NÁJEMCŮM

  Zakládáme si vysoce profesionálním přístupu k nájemcům, včetně vyváženého a neustále posilovaného tenat mixu spravovaných nemovitostí.

  Více
 • SPRÁVA MAJETKU ARAM
   

  Při maximalizaci zisku, vlastníci nemohou spoléhat pouze na výnosy z komerčních půjček – snižování nákladů a správa je neméně důležitá.

  Více